Konzultacije

Filozofske konzultacije predstavljaju vođeni dijalog između filozofa i njihovih klijenata, kojim se pomoću filozofskih metoda (majeutike, argumentacije, konceptualizacije i dr.) rješavaju konkretni, svakodnevni životni problemi koje klijenti postave pred filozofa.   Iako je filozofski dijalog forma stara koliko i sama filozofija, filozofske su se konzultacije metodički intenzivno razvijale u posljednjih 30-ak godina, od kako je Gerd Achenbach započeo filozofiju u praksi. Danas postoji nekoliko različitih škola i pristupa filozofskim konzultacijama, tj. filozofskom savjetovanju. Terminološke razlike ovih dvaju naziva govore i o prirodi pristupa klijentima i njihovim problemima.

Performativno orijentirana metoda je novi pristup u filozofskom savjetovanju koji koristi alate kritičkog mišljenja, problematizacije, argumentacije i akcije kako bi se problemu pristupilo prateći strukturu mišljenja i stvaranje koncepata koji olakšavaju rješavanje problema i konkretan angažman na problemu. Tijekom filozofskog savjetovanja problem se prvo lokalizira i definira, da bi filozof i klijent potom prešli na dispoziciju dijaloga – propitivanje, analiziranje, argumentaciju. Naposlijetku, filozofske konzultacije završavaju istraživanjem akcija koje mogu biti konkretno poduzete kako bi se problem riješio.

Filozofske konzultacije mogu biti individualne ili u paru, a pogodne su za suočavanje s osobnim, profesionalnim, moralnim, emocionalnim i ostalim problemima. Ipak, od filozofskih konzultacija ne treba očekivati čuda: one ne obećavaju uspjeh niti im je cilj usrećiti klijente. Filozofiranje je ljubav prema mudrosti i u tom smislu i filozofske konzultacije prate antički pristup potrazi za mudrošću kroz propitivanje i argumentaciju te kombiniraju suvremene ideje egzistencijalizma u konceptu angažmana kao posebnog alata u suočavanju s problemima svakodnevice.